Podpora

Uvítáme jakoukoli výpomoc, ať už finanční či organizační, práce na přípravě tratí apod.

Finanční příspěvky na provoz tratí je možno zasílat na účet u Komerční banky:
Ski Nordic M.L : 107-1388920237/0100